Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

V případě, že je Vaše zboží zakázková a atypická výroba (které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu), nelze odstoupit od kupní smlouvy dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku.

 

Adresát

Internetový obchod:               

Společnost: Jan Matoušek         

Se sídlem: Pechova 30,615 00 Brno   

IČ/DIČ: 10539221                        

E-mailová adresa:      info@hmlab.cz

Telefonní číslo:    + 420 602 730 533

 

Oznamuji, že tímto odstupujiod smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*):

  • Datum objednání(*)/datum obdržení(*)
  • Číslo objednávky:
  • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)
    a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu)(*)
  • Jméno a příjmení spotřebitele:
  • Adresa spotřebitele:
  • Email:
  • Telefon:

 

V            Dne

 

                                         
______________________________________

              Jméno a příjmení spotřebitele

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.